Tarinoiden työstämisen ohjeistus


Kirjoita tarinasi tuotantoluokan käyttöönotosta ja käytöstäsi.

Pyydämme, että pidät mielessäsi seuraavat teemat:

  • Mitä uutta toiminta on mahdollistanut?
  • Miten käsitykset paikallisuudesta ja oppimisympäristöstä ovat muuttuneet?
  • Mitä perinteistä on haastettu?
  • Miten toiminta on vaikuttanut ymmärrykseen ja oppimiseen?
  • Kuinka tieto- ja viestinteknologiaa on mukautettu tai muutettu? Onko tieto- ja viestinteknologia vai opetuskäytäntö mukautunut?

Valitse tarinasi perusmalliksi virikkeet vaihtoehdoista A, B, C tai D. Toivomme, että tarinoista tulee mahdollisimman erilaisia. Rohkeasti kirjoittamaan! Aloita jo tänään!

A.
Mikä kurssi?
Kenelle?
Miten?
Oliko jokin tietty pedagoginen malli mielessä?
Mikä oli opiskelijan osuus?
Mikä oli ohjausympäristönä? Miten oppijat oppivat?
Millaista palautetta opiskelijoilta tuli?
Mikä oli opettajana haastavaa tuotantoluokan käytössä opetuksessa?
Mikä palkitsi?
Mitä tekisin nyt toisin?
Kehitystoiveita tuotantoluokalle.


B.
Millaisen toteutuksen teit? Miksi?
Kuvaile myös lähtökohtatilannetta
Esittele toteutuksesi
Millaisia oppimisympäristöjen piirteitä siitä nousi esille.
Mitä mediaa/oita käyttiin? Miksi?
Mikä kurssi?
Kenelle?
Miten?
Miten toimi?
Esittele käytettyjä pedagogisia ratkaisuja? Pohdi myös mikä oli tuotantoluokan merkitys?
Millaista palautetta sait?
Mitä sait itsellesi irti toteutuksesta?
Miten kehittäisit toteutusta? Millaisia vinkkejä antaisit muille?


C.
Kirjaa alkuajatuksiasi ja ennakkoasenteitasi (mahdollisista),
Mitä juttuja sinun piti tehdä (varata luokkaa jne. opiskella välineitä), miten kollegat / rehtori suhtautui asiaan.
Miten paljon varasit aikaa homman toteutukseen, miten tilanne muuttui?
Millainen fiilis oli ekalla videotunnilla? Kerro jokin hauska yksityiskohta / huono homma.
Millaista oppimista saavutettiin?
Sitten jälkipohdintana: Miten ennakkoajatukset toteutuivat, onko virtuaalitilat edelleen, jotain "lisää / vierasta" vai joko niistä on tulllut osa rutiinia.


D.
Bloomia soveltaen, miten seuraavat teemat nousivat opetus-oppimisprosessissa esille:
Tietäminen ja muistaminen
Harjoitelu ja ymmärtäminen
Soveltaminen
Analysoiminen
Syntetisoida ja luoda uutta
Arvioiminen