klassikka-logo.pngVirtuaaliluokka Kuopion klassikassa ja oma tvt-tarinani

Aarne Hagman
Biologian ja maantieteen lehtori
9.2.2011

Klassikka.fi


Tässä on ensin katsaus siitä, kuinka Virtuaaliluokan käyttö ja etenkin oppituntien nauhoitukset lähtivät käyntiin Klassikassa, miten käytäntö kehittyi ja mikä on tilanne tänä lukuvuonna. Kun en itse ole töissä ollut, olen osuuden "Tilanne lukuvuonna 2010-2011 (1-2. jakson jälkeen) ja jatkon näkymiä" kirjoittamiseen saanut apua Seppo Venäläiselta ja Janne Cederbergiltä, mistä heille kiitos.
Otsikolla "TVT- opettajan verkkotarina" kerron Wirecastilla tehdyn videon muodossa, miten "urani" aktiivisena tietotekniikan opetuskäyttäjänä on kehittynyt. Lopuksi pohdiskelen tämänhetkistä tilannettani: Millainen on "ammatti-identiteettini" tvt:n käytön ja tietysti myös opiskelijoiden näkökulmasta tutkailtuna sekä miten sitä voisi edelleen kehittää. Tässä henkilökohtaisessa osuudessa on mukana paljon muutakin kuin vain tuntinauhoitukset. Tuo "vain" ei tarkoita sitä, että ko. tvt-toiminto ja Virtuaaliluokka-palvelut olisivat minusta jotenkin vähämerkityksellistä. Ei suinkaan: Onhan kyseessä ainutlaatuinen ja toimiva lisä opetukseen. Minulla on kuitenkin käytössä monta muuta "tvt-vimpainta" - tietysti myös tuntinauhoitteiden osana - ja siksi yritän katsoa tilannetta kokonaisuutena.

TVT:n ja etenkin tuntinauhoitusten käyttö Klassikassa: katsaus toiminnan alkuun ja kehitykseen


Kuopion klassillinen lukio on ollut edelläkävijä tvt:n opetuskäytössä ja etenkin oppituntien nauhoituksissa. Koulun remontin yhteydessä kaikki luokat varustettiin nykyaikaisella ja varsin helppokäyttöisellä tekniikalla ja ne ovat kaikki tuotantoluokkia, jossa voidaan tehdä Wirecast- ohjelmalla oppituntien nauhoituksia. Toiminnan käynnisti nelisen vuotta sitten asiaan innostunut ja myös tvt- tekniikkaan syvällisesti paneutunut rehtori Jukka Sormunen teknisenä tukenaan Harri Tolvanen. Arvokasta palautetta tuli nauhoituksia kokeilleilta opettajilta.
klassikka_kuva_tuntitallenteet.png

Oppituntien nauhoituksen alkuperäinen tavoite oli tarjota Klassikan monille ja oppitunneilta paljon poissa oleville urheilulukiolaisille mahdollisuus seurata kurssien opetusta mm. harjoitusleireillään ja näin pysyä paremmin muiden mukana. Tähän tavoitteeseen päästiin opiskelijoilta saadun palautteen perusteella varsin pian ja hyvin.

Kun oppituntien nauhoitus laajeni, huomattiin sen hyvin korvaavan tukiopetusta. Näin siitä vähitellen tuli tässäkin mielessä luontainen lisä Klassikan opetustarjontaan.
Alusta pitäen tuki luokan tvt- tekniikan käyttöön ja myös oppituntien nauhoittamiseen on ollut hyvällä tolalla. Klassikassa oli nimetty opettajia, jotka huolehtivat luokkien tvt- tekniikasta eli mm. ohjauspaneelin, dokumenttikameran ja datatykin toiminnasta. Koulun tvt- tukihenkilöiltä on mutkattomasti saanut opastusta Wirecastin ja Virtuaaliopen käyttöön ja tietokoneen rauta- ja softapulmiin. Sitä mukaa kun muutkin opettajat ovat perehtyneet asiaan, on "vierihoito" luonnistunut muiltakin kuin varsinaisesti tuohon hommaan nimetyiltä kollegoilta. On järjestetty myös koulutustilaisuuksia kaikille opettajille yhteisesti.

Ilmeisesti alkuun ja osin matkan varrellakin on jossain määrin koettu, että tvt-tekniikan käyttöön oppituntien nauhoittamiseksi on ollut jonkun sortin painostusta. Sittemmin, kun asioista on avoimesti keskusteltu, ovat tämmöiset tuntemukset mielestäni hävinneet. Toiminta on täysin vapaaehtoista ja jos opettaja kokee sen omalla kurssillaan mielekkääksi, hän voi sitä tehdä. On selvää, ettei oppituntien nauhoitus sovellu kaikkiin kursseihin eikä välttämättä myöskään kaikkien opetustyyleihin ja -menetelmiin.

Ymmärtääkseni myös opiskelijat ovat tämän asian sisäistäneet eivätkä painosta opettajaa käyttämään uutta tekniikkaa puhumattakaan siitä, että he valitsisivat kurssejaan sen mukaan, nauhoitetaanko niiden tunteja vai ei. Kaikilta kouluun tulevilta ykkösiltä pyydetään lupa siihen, että oppitunteja, joilla he ovat, voidaan nauhoittaa. Luokkien ovella on nauhoituksesta kertova tiedote. Tiettävästi kukaan ei ole kieltäytynyt tunnin nauhoittamisesta eli siis poistunut tunnilta sen takia. Opiskelijoitahan nauhoituksessa ei näy, jos he eivät tule taulun lähelle - Ääni tietysti kuuluu. Kyselyjenkin mukaan oppituntien nauhoittaminen ei näytä ainakaan havaittavissa olevassa määrässä vaikuttavan opiskelijoiden "käyttäytymiseen" tunneilla esim. siten, että he eivät enää vastaa kysymyksiin.
Oppitunteja nauhoittavat opettajat ovat kertoneet, että ko. tunnit pitää suunnitella normioppituntia paremmin ja pitää kiinnittää huomiota puheeseensa sekä käytetyn materiaalin, muistiinpanojen jne näkyvyyteen nauhoitteissa. Tietysti, jos käyttää monia eri medioita, on olo välillä kuin elokuvaohjaajalla. Varsin nopeasti tekniikka oli jo niin hallussa, että melkein unohti, että tunti menee talteen. Omaa tuntia katsellessa paljastuu niitä ei niin mukavia maneereja ja jopa asiavirheitä!

Klassikassa on voimassa semmoinen periaate, että jos opiskelija pyytää tunnin nauhoituksen etukäteen asiallisen ja luvallisen poissaolon takia ja opettaja sitten nauhoittaa tunnin, hän saa korvauksen, joka on puolet normaalista tukiopetuskorvauksesta. Tätä varten opettajan pitää kirjata ja ilmoittaa nämä tunnit kansliaan.

Selvästi eniten oppitunteja on nauhoitettu - ja myös katsottu - matematiikassa. Tämä selittyy varmasti aineen luonteella ja myös opettajien korkeatasoisilla tuntinauhoituksilla. Allekirjoittanut nauhoitti kaikki biologian ja maantieteen tunnit lukuvuonna 2009 -2010 silloin, kun kurssin tai ko. oppitunnin kulku antoi siihen mahdollisuuden.

Tallennusta ja myös suoran lähetyksen mahdollisuutta (Pedanetin veräjässä) on parin lukuvuoden ajan käytetty myös koulun juhlissa ja muissa tapahtumissa.
Jotkut opettajat upottavat tuntinauhoitteensa myös suoraan Pedanetin kurssiveräjään.
Lukuvuonna 2009-2010 käytettiin tiettävästi kerran Virtuaaliluokan "broadcasting"- toimintoa, kun Kuopion yliopiston professorin luento lähetettiin suorana Klassikan psykologian tunnille.
Viime lukuvuonna jotkut opettajat tekivät Wirecastilla oppituntien ohella myös eräänlaisia tietoiskuja opiskelun tueksi ja omien kurssien mainoksia kurssivalintoja varten. Yleensä oppituntinauhoitteet on viety sellaisenaan ISOarkistoon, mutta jotkut opettajat ovat jälkikäteen myös editoineet tuntejaan, mikä tietysti on tietänyt jopa tuntien (ilmaista) lisätyötä koulupäivän päätteeksi.

Hyväksi lopuksi lainaus 25.11.2010 julkistetusta Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiosta:
"Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä lisätään lukion opetuksessa ja oppimisessa sekä oppimisen arvioinnissa. Muutoksen toteutumiseksi koulutuksen järjestäjiä tuetaan lukioiden tieto- ja viestintäteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankinnassa sekä teknisten tukipalvelujen järjestämisessä. Opettajien ja opiskelijoiden riittävät tieto- ja viestintäteknologiset käyttötaidot varmistetaan koulutuksella ja riittävillä tukipalveluilla"
Voin siis todeta, että ISOverstas ja Klassikka ovat jo tähän mennessä hoitaneet tämän tonttinsa erittäin hyvin!

Tilanne lukuvuonna 2010-2011 (1-2. jakson jälkeen) ja jatkon näkymiä


Syyslukukaudella on opetusta tallennettu (1.-2.jakso) seuraavasti: 486 tallennetta, joita katsottu 3232 kertaa.Fysiikan tunteja on nauhoitettu enemmän kuin edellisinä lukuvuosina. Vuorotteluvapaani näkyy biologian ja maantieteen nauhoitemäärissä.
Aineittain ja muina tallenteina ne jakauma on seuraava (kurssien määrä, nauhoitusten määrä, katsomiskertojen yhteissumma)
  • MAA: 26, 340, 2284
  • MAB: 5,23,60
  • BI: 5,31,67
  • GE:1,1,0
  • FY: 8,61,412
  • KE: 2,4,5
  • UE: 1,3,49
  • Ravinto-kurssi: 1,10,70
  • Tanssit: 1,12,268
  • Juhla: 1,1,17
Wirecast:n käyttö on hyvin samalla mallilla kuin viime vuonnakin. Uusi Wirecast 4 ilmestynyt, mutta sitä ei vielä ole testattu.
Uusia innovaatioita ei tiettävästi tuntinauhoituksiin ole liitetty.
Rehtorin taholta on tuotu esille tallenteen pituuden tarkempi kirjaus, jotta korvaus tulisi maksuun oikein.
Tallennellaan edelleen vapaaehtoisuuden pohjalta opiskelijan tarpeet huomioiden.
Anu Wulff on pitänyt koulutusta kaikille sos.mediasta 3 tuntia. Muutoin on entiseen tapaan annettu "vierihoitoa".
Koneiden ylikuumeneminen on pienissä "loostereissaan" aiheuttanut komponenttihäiriöitä, mistä johtuen huoltotoimenpiteitä on jouduttu tekemään noin 10 koneelle 24:stä. "Loostereihin" on porattu pohjaan ja vasempaan seinään paljon pieniä reikiä ilmankierron parantamiseksi ja oikeanpuoleiset seiniin tehdään vastaavia reikiä lähiaikoina. Muita oleellisia/yleisiä ongelmia ei ole ollut.


Tekijänoikeuspilottiin lähti mukaan kymmenkunta opettajaa.
Kopioston kanssa yhteistyössä rakennetussa pilotissa on tarkoitus kirjata ylös ne lähteet, joiden materiaali "tarttuu" oppituntien nauhoituksiin. Samalla ko. lähteet tulevat "leimatuksi" luvallisiksi ko. pilottiin kuluvan lisenssin turvin. Tavoitteena on kartoittaa sitä, kuinka paljon ja minkälaisia lähteitä oppitunneilla käytetään. Tuloksen pohjalta sitten pohdiskellaan tällaiseen toimintaan liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä ja luoda toimivia käytänteitä tekijänoikeuksien huomioimiseen ja perusteita mahdollisiin kouluilta vaadittaviin korvauksiin. Pilotti keskittyy ymmärtääkseni kirjallisen materiaalin käyttöön, mutta nettimateriaalin "tarttuminen" tuntinauhoitteisiin ja siihen liittyvät tekijänoikeuskysymykset lienevät vielä auki. Seppo Venäläinen teki pienen tvt-kyselyn ja siinä pilotointia kommentoi 7 opettajaa. Käytettyjen lähteiden kirjaamista ei pidetty kovin suuritöisenä, vaikka sen tekeminen muiden töiden lisäksi aiheutti lisäkiireitä ja sen takia merkintöjä on jäänyt myös tekemättä. Eräs runsaasti kaikenlaista kuva- ym. materiaalia käyttävä opettaja luopui pilotoinnista, koska kaikkien niiden kirjaamiseen ei ollut aikaa.

Suoraa lähetystä on ollut juhlista. Seppo Venäläinen on kokeillut Virtuaaliluokan suoraa tuntia TITE1-ryhmän kanssa. Tässä suora lainaus häneltä: "Osa opiskelijoista oli kotona, osa läsnä luokassa. Harjoittelimme ensin yhdellä tunnilla koulussa. Tunninpito vaatii paljon paremman suunnittelun kuin esim. pelkkä tallenteenteko interaktiivisuuden takia. Myös jaettujen tiedostojen osalta ja tehtävänannon suhteen on oltava rajattu selkeä suunnitelma. "V-luokan" hallinnointi opetustilanteessa oli haastavaa: kädet loppuu, kun pitäisi opettaa, vastata chat:iin, jakaa puheenvuoroja, etc. Ongelmia oli myös ääni- ja kuvayhteyksissä. Vrt. Isoverstaan koulutukset, joissa on useita henkilöitä hoitamassa "sessiota". Mitenkähän tuo WebLI? Olisko helpompi?"

Nähtäväksi jää, mihin suuntaan Virtuaaliluokan käyttö Klassikassa jatkossa menee. Rehtori Jukka Sormunen on vuorotteluvapaalla ja koko lukuvuoden Floridassa. Jos jotain voi hänen Facebook- kirjauksistaan päätellä, niin mobiiliteknologian laajempi käyttö tulee olemaan uusi aluevaltaus. Tuleeko tämä "rapakon takaa" tuliaisena ideatasolla vai myös ihan konkreettisina sovelluksina, sitä jäämme odottamaan.
Henkilökohtainen kannanottoni mahdolliseen "mobiiliteknologian" käyttöön ottoon on tämän tuotoksen lopussa.

TVT- opettajan verkkotarina

Mitä sitä onkaan tullut tehtyä ja miksi?

TVT ammatti-identiteettini rakentajana ja jatkon pohdiskeluaJälkimietteitä videoistani

Kun tuota Facebookia olen nyt pari kuukautta kokeillut, se toisaalta näyttäytyy vallan mainioksi verkostoitumisen ja tiedonsaannin välineeksi, mutta toisaalta ainakin itseäni häiritsee työ- ja muun elämän sekoittuminen. Oma profiili on ihan ammatillinen ja otan kavereiksi vain kollegoja, entisestään tuttuja ja etenkin tvt:n opetuskäyttäjiä. On melko varmaa, etten koskaan ota kavereikseni omia opiskelijoitani enkä myöskään naamakirjassa ("työprofiilissa") kovin paljon kerro siiviilielämän tai perheen asioista harrastuksia lukuun ottamatta. Facebookissa on mahdollista luoda kavereista listoja ja perustaa ryhmiä, jonne voi liittää myös "ei-kavereita". Nämä antavat madollisuuksia naamakirjan järkevään opetuskäyttöön.
Opetustyössäni jatkossa astuvat siis mukaan vahvemmin etenkin sosiaalisen median välineet: Semmoiset ympäristöt, joilla voin keskitetysti tiedottaa kurssien asioista ja jonne voin koota kurssimateriaaleja. Erittäin tärkeää minulle on ottaa käyttöön tai edelleen kehittää sellaisia sovelluksia, joilla opiskelijat itse ja yhdessä voivat tuottaa jotakin.

Wirecastin käytössä ja tuntinauhoitteissa on varmasti myös kehittämiseen varaa: Miten ne saisi elävämmäksi ja semmoisiksi, että niitä ylipäätään viitsii vaikkapa kertauksena katsoa.

Oppituntien nauhoittaminen on tuonut tekijänoikeudet sananmukaisesti uuteen valoon ja niitä pitää pohdiskella aivan erilaisella tarkkuudella kuin aikaisemmin, koska siinä jonkun tunnilla käytetyn ja näytetyn lähteen formaatti muuttu. Mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista jää ihan konkreettisesti myös jälki, todiste.
Oppikirjojen ja muiden kirjallisten lähteiden kohdalla tilanne varmaan lähiaikoina selkiytyy. Itselleni kaikenlainen netissä oleva materiaali on tärkeä osa tuntien sisältöä ja niiden kohdalla tekijänoikeuskysymykset ovat kimurantteja. Yritin tästä itseäni kovin askarruttavasta asiasta saada selkoa ja ennen muuta kommentteja Kouluttajakoulutuksen Ning-sivuston blogissani olevien konkreettisten "keissien" avulla: Saanko käyttää netistä löytämiäni kuvia pp-esityksissä ja jos saan millä tavalla ne pitää esityksessä olla? Voinko näyttää jotain hyvää videota joltain nettisivulta, jos se menee samalla nauhalle jne?
Anu Wulffin pitämässä virtuaalitietoiskussa 7.12.2010 sain näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia ja minun on jatkossa paneuduttava tähän asiaan perusteellisemmin.
Esimerkkinä ja pohdiskelun kohteeksi otan tässä esille YouTube videoiden käytön tunnilla.
Tarmo Toikkanen ottaa blogissaan perustellun kannan, jonka mukaan YouTuben videoita ei saa edes esittää opetuksessa - tarkoittaen siis oppitunneilla. Siellähän on runsaasti erittäin hyvin biologian ja maantieteen opetukseen soveltuvaa aineistoa. Jos pidän tiukasti kiinni tästä tulkinnasta, tuntien rakentaminen ja havainnollistaminen kaventuu. Videoita ja muita nettimateriaaleja voi toki upottaa ja linkittää opetusmateriaalin yhteyteen, mutta tässä on siis puheena niiden käyttö itse oppitunnilla.
Tiukat tekijänoikeustulkinnat johtavat vääjäämättä siihen, että ainakin niillä kursseilla, joiden oppitunnit nauhoitetaan käytetään vain jonkun määrätyn kustantajan materiaalia, jonka käyttöön on saatu ihan oikeasti lupa joko koulu- tai aine-/kurssikohtaisesti. Tämä kehitys ei mielestäni ole suotavaa. Ymmärrän toki, että tekijänoikeuksista tulisi pitää kiinni ja "teoksen" käyttöön pitäisi periaatteessa saada aina lupa, mutta juuri netissä olevan materiaalin kohdalla se on erittäin työläs ja käytännössä useimmiten mahdoton homma. Nettiin laitetun materiaalin kohdalla - kuten vaikkapa juuri nämä YouTuben videot - tulen miettineeksi seuraavaa: Miksi joku ylipäätään laittaa nettiin materiaalia, jos sitä ei saa jatkokäyttää? Kenelle se on siis tarkoitettu? Siihenkö, että minä opettajana katselen vaikkapa hienoa animaatiota solun jakautumisesta tai tulivuoren purkauksesta ihan vain omaksi ilokseni, mutta en saa sitä opiskelijoille näyttää ko. asiaa havainnollistaakseni? Voisiko jopa olla niin, että ko. videon tekijä on suorastaan iloinen ja otettu, jos hänen "teoksensa" on niin hyvä, että se kelpaa opetusmateriaaliksi eikä ole ollenkaan kiukuissaan siitä, että hänen tekijänoikeuksiaan samalla rikotaan?
Klassikassa tehdyn kyselyn mukaan varsin moni opettaja käyttää ja näyttää tunneilla YouTuben videoita ja muitakin nettimateriaaleja eli tämä asia tulisi saada järkevälle tolalle.

Harrastusten opetuskäyttö
Minulla on netissä varsin paljon lähinnä harrastusten puolelle asettuvaa materiaalia, jota voi vallan hyvin käyttää opetuksessa.
Esimerkiksi EveryTrailissa olevasta Kesänkitunturin retkestä löytyy katsottavaa ja pohdiskeltavaa sekä maantieteen että biologian kursseille: Selosta reitillä näkyvää kasvillisuutta ja sen eroja reitin eri kohdissa. Miten Pirunkurun kivikko on syntynyt? yms.
Niitä on siis syytä tutkailla jatkossa sillä silmällä.
Äkäslompolo: Kesängin tähtipolku at EveryTrail
EveryTrail - Find hiking trails in California and beyond

Mobiiliteknologiasta


iPad.jpg

On nähtävissä, että uusi mobiilitekniikka saapuu vääjäämättä myös opetukseen ja opiskeluun.
Se tarjoaa varmasti hyviä välineitä esim. tuntinauhoitusten katsomiseen ja muuhunkin nettityöskentelyyn. Todennäköisesti kustantajat panostavat yhä enemmän sähköiseen materiaaliin esim. niin, että oppikirjoja voi lukea ja tehtäviä tehdä vaikkapa iPadilla.
Toivon, ettei uuden sinänsä käyttökelpoisen tekniikan huumassa unohdeta kaikkea sitä valmista materiaalia ja nettisovelluksia, mitä esim. ISOverstaan opettajat ovat tehneet ja käyttäneet. Useimmiten nämä ovat myös ilmaisia. On myös huomiotava, ettei iPad tue läheskään kaikkia nettisovelluksia ja niinpä esim. kaikki kuvaformaatit ja videot eivät näy siinä.
Totta kai kustantajat ja laitevalmistajat ovat innolla myymässä kouluille kaikkea, mitä vain suostutaan ostamaan.
Henkilökohtaisesti en halua olla pelkästään eräänlainen kustantajan "etäpääte", joka vain toteuttaa valmiiksi annettua "sapluunaa". Haluan käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa luovasti ja tehdä sen avulla omannäköistäni opetusta.

Viimeisimmät tvt-linkit Diigossa

Akeope's Favorite Links on tvt-it from Diigo

Ja vielä lopuksi toivumus siitä,ettei Nemo propheta in patria

...olisi niin kovin usein todellisuutta näissä tvt-asioissa!

Edellä olevan pohdiskelun tulos: "Akeopen portaali", johon kokoan samaan paikkaan kaikki netijuttuni ja käytössä olevan opetusmateriaalin sekä informaation menossa olevista kursseistaAarne Hagman