Aloita tänne oman oppilaitoksesi tarinoiden kirjoittaminen!

Saavuimme kouluttajakoulutukseen Pertin, Arin ja Pasin (minä) voimin. Tommi saapuu pääkaupungista puolenpäivän aikaan vahvistamaan entisestään raskaansarjan ryhmäämme. Koulutus alkoi kiintoisasti toisiin koulutettaviin tutustuen ja yleisesittelyllä.

Aamupäivän aikana käytiin läpi Virtuaaliopen ja Wirecastin mahdollisuuksia virtuaaliopetuksessa. Virtuaaliopen päätehtävänä ymmärsin olevan reaaliaikaisen opetuksen järjestämisen verkossa sekä tuotosten siirtämisen ISOarkistoon. Wirecast soveltuu puolestaan opetusmateriaalin tallentamiseen.
Tuotantoluokka lukiossamme on onkin joutunut tositoimiin Arin opettaessa fysiikkaa Sonkajärven lukiolaisille.
Kokonaisuudessaan näin jälkikäteen arvioiden Iso-verstaassa mukanaoleminen oli erinomainen tapa toteuttaa tuotantoluokkahanke. Koulutusta, ohjausta ja tukea sekä rahoitusta oli tätä kautta tarjolla. Tuotantoluokan käyttö sinällään ei vielä ole kovin runsasta, mutta yhteistyö poiki esimerkiksi Matematiikan opetukseen monipuolisia välineitä, joissa hyödynnetään ISOverstaan tarjoamia mahdollisuuksia. Esimerkiksi palvelimelle on Tommi taltioinut matematiikan teoriaa valottavia videoita. Tehtävien ratkaisuja on puolestaan taltioitu Ebeam pohjaisilla ratkaisuilla. Kaikki on koottu Pedanetin Kiuruveden lukion matematiikka sivustolle, josta oppija kätevästi pääsee tutkimaan kiinnostuksensa mukaista aluetta.


Ari Puustinen, Kiuruveden lukio
Fysiikan opettajan kokemuksia virtuaaliopetuksesta

Valittelua

Minun kohdaltani Isoverstaan virtuaaliluokkakoulutus 2010 meni pipariksi, kun en sattumien summana mitenkään päässyt tulemaan Kuopioon lähikoulutuspäivinä. Siinä lopahti sitten innostus muutenkin seurata kurssin sivustoja.
Opeteltavaa asiaa olisi ollut todella paljon ja pelkästään koulutussivustojen katsominen kauhistuttaa asiamäärällään. Minä olisin ehdottomasti tarvinnut lähiopastusta ja varmaan sen päälle vielä kertausta.
En ole perusinnostunut sosiaalisen median käyttäjä ja internetsurfailija, mutta haluaisin käyttää työssäni kaikkia mahdollisia apukeinoja. Siksi lähdinkin mukaan viime keväänä (2010).
Minulla ei ole huonon osallistumisen vuoksi pätevyyttä arvioida koulutuksen antia, mutta haluaisin vielä kerran koettaa, jos tarjoutuu mahdollisuus kurssitukseen.

Kokeilua
Meillä Kiuruveden lukiolla olen kuitenkin pitänyt kaksi kurssia syksyllä 2010 siten, että kaksi kurssien opiskelijaa oli Sonkajärvellä. Kerron siitä kokemuksesta hieman. Tarkoitus oli alun perin (ainakin minulla), että oppitunnit kuvataan ja samanaikaisesti sonkajärveläiset seuraavat ja voivat osallistua oppituntiin. Opettelisimme tekniikkaa ja hankkisimme kokemuksia tulevaa yhteistyötä varten. Osa opetuksesta taltioitaisiin.

Heti ensimmäinen vaikeus oli se, että heidän oppituntinsa eivät olleet samaan aikaan kuin meidän.

Fysikka 7 (sähkömagnetismi) sisältää paljon demonstraatioita ja niiden kuvaaminen ei ole aloittelijalle helppoa. Lähetysluokka on juuri kauimpana fysiikan luokasta ja välineiden rahtaaminen tuotti vaivaa. Omat opiskelijat auttoivat siinä koko ajan kuten myös muussa tekniikan käytössä.
Kuvaamisessa, äänessä, taltioinnissa oli paljon ongelmia, joita voidaan kokemuksen myötä vähentää.


Seuraava kurssi oli Fysiika 8 (moderni fysiikka). Se sopisi paljon paremmin etäopetukseen, koska demonstraatioita ei ole niin paljon ja muutenkin tietoa voi etsiä internetin avulla laajasti. Meidän ongelma oli vielä huonompi aikojen yhteensopivuus.
No, koetimme taltioida joitakin oppitunteja. Niitä katsoessani masennuin. Tunnit pitäisi suunnitella täysin käsikirjoituksen avulla, jotta niitä ilkeäisi näyttää. Normaalisti improvisoin koko ajan ja liikun luokassa. Nyt pitäisi pysyä pöydän takana hiiren ja näppäimistön äärellä. Jaoin materiaalia Pedanetin kautta ja siitä tuli mieluinen väline myös meidän omille oppilaille.

Tulevaisuuden suunnitelmia
En koe kuitenkaan kokeilun epäonnistuneen, sillä suunnittelen omaan fysiikan luokkaani varustusta, jolla voi kuvata ja taltioida opetusta ja kaikkea, mitä luokassa tapahtuu. Sen toteutuminen on ollut oikeastaan vaan enää at-asentajamme kiireistä kiinni.
Fysiikassa voisi kuvata 10-20 min otoksia demonstraatioista tai oppilaiden töistä. Niitä voisi laittaa pysyvämpään talteen. Ei sen takia, että tulevaisuudessa vähennettäisiin konkreettista fysiikkaa videoiden kustannuksella, vaan sen takia, että ei ole mahdollista mitenkään tehdä kaikkia demoja joka vuosi. Niihin menee valmisteluineen aikaa paljon. Ja kuten on muutenkin todettu, joskus oppilas on poissa koulusta. Hän voi katsoa videolta sitä, mitä muut ovat tehneet tunnilla.

Meillä Tommi Tikka on syvästi perehtynyt matematiikan taltioimiseen ja esittämiseen eBeamin ja verkon avulla. Olen miettinyt sen sopivuutta itselle fysiikassa. Se ei ehkä sovi, koska minun on vaikea kirjoittaa siististi alustalle. Sitä paitsi fysiikassa on kuitenkin tärkeintä opiskelijan omakohtainen kokeellisuus ja siitä alkava ajatustyö. Kokeellisuuden kuvaaminen ja taltiointi olisi vain apukeino, jos ei ole mahdollisuutta omakohtaiseen kokeellisuuteen.

Ari Puustinen
Kiuruveden lukio