Tuotantoluokan käyttöönottoa Keudassa
29.11.2010 Leila Frondelius

Luin ohjeistuksen ja vierestä viedään, sillä minun työtehtäväni on olla tuotantoluokan käytön opastaja. Siis minulla itselläni on niin vähän opetusta että en ole ajatellut itse pitää mitään kurssia käyttäen tuotantoluokkaa tai virtuaaliluokkaa. Ja tästä näkökulmasta lähtien olen kirjoittamassa tarinaani.

Järkyttävää taistelua tekniikan kanssa!

Vihdoinkin tuotantoluokka on käyttökunnossa puolen vuoden takeltelun jälkeen! Keväällä pääsin tekemään joitakin esimerkkinauhoituksia, joita olen linkittänyt intraan. Mutta koko tämän syksyn äänten kanssa on ollut ongelmia. Nyt Harri kävi tekemässä pieniä muutoksia kytkentöihin - ohjauspaneeli otettiin pois ja kaikki piuhat kytkettiin dokumenttikameraan. Ja se tuntui auttavan. Lisäksi asennettiin Windows 7 ja uusin Internet Explorer.

Tuotantoluokka siis toimii, mutta jotta ei olisi liian helppoa, nyt ei ole toiminut virtuaaliluokka minun omalta koneelta ISOverstaan selaimen kautta - äänet ovat hävinneet? Olen ollut samalla headsetillä ConnectPro -kokouksessa ja ne ovat toimineet .... Viime kevään aikana virtuaaliluokkayhteys ei ole toiminut Keudan toimipisteissä ei virtuaaliopen eikä ISOverstaan selaimen kautta - vikaa ollut Elisan porteissa! Jotta silleen ollaan ooteltu!

Englanninkielinen kurssi virtuaaliluokan välityksellä heti alkuun

Minulla on ohjattavana yksi opettaja, joka tekee Hygieniakurssia suomalaisen yrityksen tytäryrityksille ympäri Eurooppaa. Siis kurssi on englanninkielellä ja haasteena on nyt saada kaikki, myös tekninen, materiaali englanniksi. Ja tietysti sitten ne suorat virtuaaliluokasta pidettävät lähiopetustunnit - kuinka tekniikka toimii ja entä se englannin kieli? Tilannetta ajateltiin helpotettavan sillä, että osa opetuksesta nauhoitettaisiin etukäteen ja sitten itse opetustilanteessa voitaisiin nauhoite laittaa pyörimään. Kun testasin nauhoitteen (ISOarkistossa oleva video) toimivuutta virtuaalitilassa tultiin tietysti sellaiseen ongelmaan, että Media Playerin asetukset eivät olleet kohdallaan. Ja taas soittamaan Timolle Kuopioon.

Koska kurssista on tentti, joka on virallinen, ajateltiin, että se tehtäisiin moodlessa suorassa virtuaaliluokkatilanteessa. Tentti tehtäisiin Moodlen tenttityökalulla.

Mahdollisimman lyhyet ja yksinkertaiset käyttöohjeet

ISOerstaalla on hyvät ohjeet sekä nauhoitteiden tekemiseen että virtuaaliluokan käyttöön. Mutta kun ajattelen jokapäiväistä käyttöä, ne ovat liian yksityiskohtaiset ja siten monisivuiset. Niinpä olen viime aikoina tehnyt lyhyitä pikaohjeita moodleen: wirecast- ja virtuaaliopen lyhytohjeet ja virtuaaliluokan käyttöohjeet englannin kielellä sekä tuotantoluokan videotykin ohjeistus, jotta äänet kuuluvat.

Miten edistää Keudassa tuotantoluokan ja virtuaalitilan käyttöä?

Kaikista luonnollisin käyttäjäryhmä tuotantoluokan ja virtuaalitilan käyttäjille löytyy aikuiskoulutuksen puolelta. Keudassa aikuiskoulutuksen opiskelijat tulevat ympäristöstä satojenkin kilometrien päästä ja joillain aloilla opiskelijat ovat levittäytyneet ympäri Suomen. Tällaisissa tilanteissa olisi järkevää, jos ohjaus- ja opetustilanteita voisi pitää verkon välityksellä rasittavan reissaamisen sijasta. Mietinnän paikka on, miten asia vietäisiin ko. henkilöille. Olisiko järkevää pitää laitteistojen esittelyt ensin aikuiskoulutuksen avainhenkilöille, jotka sitten vuorostaan ohjaavat sopivat henkilöt laitteisto-opastukseen? Lisäksi, miten tiedottamista voisi tehostaa? Nyt tietoa löytyy intrasta, Moodlen etusivulta ja omilta Tuotantoluokkasivuilta Moodlesta.

Nuorisopuolen opetuksessa näkisin käyttökohteen löytyvän työssäoppimisen ohjaamisessa. Siinä voisi virtuaaliluokkatilaa käyttää pienryhmäohjauksen malliin tai jopa henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Suunnitellessa käytön tehostamista voisi lähteä ajatuksesta, miten eriaineiden opettajat kuten kielten, attoaineiden, sosiaalipuolen ym. opettajat voisivat hyötyä ja käyttää tuotantoluokkaa ja virtuaalitilaa? Onko heillä erilainen tarve vai palveleeko samanlainen tekniikka kaikkia?

Lisäksi ISOverstaan myötä meille on tullut yhteityökumppaniksi Luksia. Miten hyödyntäisimme yhteistyötä ja vuorovaikutusta heidän kanssaan?