Etäopetuksesta Kajaanin lukiossa
Helmikuu 2011

Kajaanin lukio on käyttänyt jo 1990-luvulla verkko-opetusalustaa aikuislinjalla. 2000- luvun alkupuolella alusta muuttui (isoverstaan) moodleksi. Samalla ensimmäisen sukupolven pioneerit ripustivat hanskat naulaan ja jättäytyivät pois kaikesta mikä liittyy verkko-opetukseen tai tietokoneisiin. Tällöin minulle, juuri taloon tulleelle kaatui vastuu niskaan.
Mutta kuten monesti aikaisemminkin, työn imu veti mukaansa ja huomasi tekevänsä erilaisia pedagogisia ”temppuja” joita muut eivät aina käsittäneet.
Virtuaaliluokka saapui Kajaanin lukiolle ensimmäisten joukossa. Aluksi Isoverstaan joukko piti käyttöönottokoulutuksen pienelle joukolle, joka oli kuitenkin liian suuri. Opettajat eivät olleet vielä hahmottaneet mikä on virtuaaliluokka, tai mitä mahdollisuuksia se avasi. Siispä en minäkään tuputtanut heille lisäohjausta. Alussa koulustamme löytyi kolme opettajaa (n. 50:stä), jotka rohkenivat tallentamaan tuntejansa.Itse koekaniinina
Minä itse tallensin iltalinjalta matematiikan tunteja. Iltalinjalla kurssilla on vain kolme lähiopetuskertaa, joten vauhti oli (aloittelevalla) opettajalla melkoinen. Siispä tallenteet mahdollistivat hyvin palaamisen tunnille.

Lisäksi tein tallenteita ”tietoiskuista”. Lyhyiden tietoiskujen (n. 5-10min) aiheet tulivat opiskelijoilta saaduista kysymyksistä, joihin siis tein tallenteen. Nämä tietoiskut ovat mielestäni toimivia. Niiden lyhyys mahdollistaa opiskelijan saavan sen tiedon, jota hän etsii.

Parhaat katsojaluvut on saanut tallenne, jonka tein lyhyen matematiikan tentistä. Koska sovittuun aikaan pakalle ei saapunut yhtään opiskelijaa, niin tallensin etukäteen jakamieni tehtävien ratkaisut videotallenteeksi. Katkaisin välillä tallenteen, jotta oppilaan olisi helpompi löytää hänelle vaikeat tehtävät tallenteista.

Olen myös kokeillut koulumme Halloween-juhlan siirtämistä videokamerasta verkkoon. Kamera kiinni AV-tuloon ja nauhoitus… Ensimmäisellä kerralla tuli nauhoitettua 55 minuuttia esityksiä ilman ääntä(!). Toisella kerralla onnistui paremmin. Vaikka video on kuvattu kerralla, sain erilaisten otsikko-shottien avulla lopputuloksesta hieman viimeistellymmän näköisen. Tietenkin editointi live –nopeudella on haastavaa.

Vierailevien luennoitsijoiden esityksien jakamiselle on haettu tapoja. Videokuvaus ja edellämainittu editointi wirecast-ohjelmalla on yksi. Tällöin jää talteen tallenne, jota voidaan käyttää ja jakaa Kainuun lukioille. Tämä tallenteen tekeminen on joillekin esiintyjille kova pala, niinpä en ole tuputtanut sitä. Toinen jakotapa on lähettää stream-virtana luento toisiin lukioihin Kainuussa. Koska suuressa auditoriossa ei ole Kajaanissa virtuaaliluokkavarustusta, hankimme liikuteltavan virtuaaliluokan käyttöömme. Laitteistoa on tarkoitus siirrellä Kainuussa (välimatkat max 100km) muihinkin kouluihin, joten saisimme kattavan luentosarjan oppilaille. Lisäksi yksisuuntaisen kuvan rinnalle olisi tarkoitus lisätä palautekanava: chat tai muu vastaava.Kolme viisasta… ja yksi harjottelija
Kaksi muuta opettajaa liittyi joukkooni tallenteiden tekemisessä heti ensimmäisenä vuonna. Äidinkielen opettaja heitti itsensä likoon ja tallenteli lähes kokonaisen kurssin.

Tietoteknisesti lähes noviisi psykologian opettaja tallensi myös tuntejansa. Liekö takana halu tehdä jotain psykologisia testejä???.

Koulumme uskonnon opettaja teki ehkä kattavimmat tallenteet. Hänen kanssaan tuli tutuksi videoiden siirto digitaaliseen muotoon. Tosin näitä videoita ei voitu laittaa verkkoon tekijänoikeuksien vuoksi.

Lisäksi opetusharjoittelijalle on tallennettu CD-levylle oppitunti.Virtuaaliluokka (live-lähetys)
Kainuun maakunnassa järjestetään lukioiden välillä paljon (yli 100 kurssia vuodessa) etäopetusta. Yhteydenpidossa välineenä käytetään videoneuvottelulaitteista.
Virtuaaliluokkaa kokeilimme kerran maakunnallisessa aineryhmäkokouksessa. Ongelmana oli ääni. Kun toisesta päästä ääni tuli parin sekunnin viiveellä, ei keskustelusta tullut juuri mitään.

Ehkä luentomaisessa (1-suuntaisessa) opetuksessa tulos olisi parempi. Virtuaaliluokka-kokoukset vaativat enemmän toimintasääntöä, kuin meillä oli käytössä. Seuraavat asiat tulisi ainakin huomioida.

- * Varayhteys (puhelin)
- * Puheenvuoron pyyntö (Saisiko kuuntelijoille ”viittaus”-toiminnon á la ACP)

Isoverstaan koulutuksissa ongelmia en ole havainnut.Tuki ja koulutus
Minä tuin tallennus-prosesseja tekemällä ”shotit” ja ensimmäisellä kerroilla laitoin tallennuksen päälle. Tallenteita ei laitettu automaattisesti verkkoon.
Motivointi luokan käyttöön on tärkeää, koska itse suoritus ei ole este yhdellekään opettajalle. Teimme Kainuusta kerättyjen opettajien kanssa marraskuussa 2010 tutustumiskäynnin Kuopion Klassiselle lukiolle. Kyydissä olleet eivät olleet ennen tutustuneet virtuaaliluokkaan, mutta päivän jälkeen 80% halusi kiivaasti kokeille nauhoitusta. Yksi opettaja ei nähnyt (vielä) pedagogista hyötyä tallenteilla. Varsinkin Sotkamon urheilulukiolla voitaisiin kopioida suoraan Klassikan käytänteitä. Lisäksi olen esitellyt luokkaa opettajainkokouksissa.

Pedagogisia ohjeita etäopettamiseen

Lisäksi olen pyynnöstä kerännyt ohjeita opettajille google-docsiin:
Linkki ohjeisiin. Keskeneräinen!!

Yleisiä ongelmia
- Jostain syystä tallennus ei lähtenyt päälle
-Painettiin vahingossa ”Broadcast”-nappia, ei recording.
- Virtuaaliope- ohjelmassa lähetetty tiedosto ei näy Isoarkistossa -> Ei voi lähettää montaa tiedostoa kerralla Isoarkistoon
-Virtuaaliope- ohjlemassa lähetetty tiedosto menee väärän kansioon -> joutuu ottamaan yhteyttä ylläpitoon.Summa summarum
Kainuussa videoneuvottelu-laitteistot ovat saaneet vankan jalansijan opettajien ja koulujen välillä. VN-opetus toimii varsinkin yhdistettynä web2.0 –sovelluksiin kuten yhteiskirjoitus,chat, mellekartat…

Virtuaaliluokan käyttö tallenteiden tekemisessä on helppo tapa tuottaa laadukasta materiaalia. Tekemisen oppii jokainen.

Tulevaisuudesa tulen markkinoimaan opastusta koko Kainuun alueen lukioihin.