Kainuun ammattiopisto, Vuokatti, matkailuala

KOKEMUKSIA virtuaaliluokan käytöstä lukuvuodelta 2009-2010 ja jatkuen edelleen lukuvuodelle 2010-2011

Saimme virtuaaliluokan käyttöömme Vuokattiin matkailualalle keväällä 2009. Ensimmäiset perehdytykset asiaan vaikuttivat järkeviltä, mutta itse tekniikka vihelsi komeasti yli hiusrajan. Menetelmä ja sen mahdollisuudet siis tuntuivat todella hyviltä ja käyttökelpoisilta. Tekniikkakin näytti ammattilaisen käsissä ihan helpolta, mutta oma lähestyminen ja kokeileminen pelotti.

Olemme alusta lähtien pyrkineet siihen, että tekniikan osaajat löytyisivät oman talon sisältä ja kynnys lähteä tekemään tuotantoluokkanauhoituksia pysyisi matalana. Sen vuoksi yksikkömme atk-opetuksesta vastaava opettaja on ollut mukana alusta alkaen, mutta kouluttajakoulutukseen lähti ammatinopettaja.

Tuotantoluokan tehokkaaseen käyttöön emme ole vieläkään kunnolla päässeet. Yhtenä syynä tähän on jatkuva luokkatilojen puute. Tuotantoluokka on koko ajan opetuskäytössä, joten sen varaaminen on tehtävä etukäteen ajoissa ja mahdolliset etukäteisasetukset on tehtävä aamulla ennen tunteja tai illalla tuntien jälkeen. Olemme toki sopineet, että se opettaja, joka käyttää tuotantoluokkaa, voi aina pyytää luokan vaihtoa luokkaan merkityltä opettajalta.

Eräs vastoinkäyminen yksiköllemme koitui luonnonvoimien muodossa. Teimme yhden koulutustilaisuuden yhteydessä jokainen opettaja itsellemme oman profiilin nauhoituksia varten. Osa opettajista ehti tehdä profiiliinsa jo henkilökohtaisia "fiilauksiakin". Syyskesällä 2009 ukkonen kuitenkin paukautti juuri tuotantoluokan tietokoneen keskusyksikön muussiksi - ja niin tehokkaasti, ettei mitään saatu pelastettua. Kaikki asennukset piti tehdä uudestaan. Tässä kului tietenkin rahan lisäksi myös aikaa - ja asiat taas unohtuivat.

Keväällä 2010 tuotantoluokkanauhoituksia tehtiin kymmenkunta. Nauhoitusten taso ei ollut kehuttava, joten ne jätettiin pelkästään omaan käyttöön, eikä siirretty niitä Isoverstaaseen. Näm kokeilut osoittivat, että tuntien etukäteissuunnitteluun on pakko varata aikaa. Pelkät luentopitoiset tunnit keskusteluineen ovat liian puuduttavaa ja hajanaista katsottavaa. Nauhoitettavia kohtia pitää rajata vain ydinasioihin, koska tuntiin tehtävineen ja keskusteluineen kuuluu niin paljon muutakin. Nämä kevään nauhoitteet olivat myös aika huonolaatuisia, koska jäi huomioimatta esim. opettajan sijoittuminen ja näkymien vaihdot.

Syksyllä 2010 tuotantoluokan käyttöä on jatkettu. Tilaongelma on edelleen olemassa, mutta nyt heräävää kiinnostusta luokan käyttöön on jo olemassa. Itse olen harjoitellut nauhoitusten tekemistä, mutta toistaiseksi nämäkin tuotokset ovat jääneet vain omaan käyttöön. Kynnys nauhoitteiden siirtämiseen Isoverstaaseen on aika korkea, koska on esim. koulutuksissa ja Isoverstaan valikoimissa nähnyt todella hyviä tuotoksia.

Käyttökohteet nauhoitteille on olemassa: poissaolijat, urheilijat, aikuisopiskelijat. Niin kauan, kun teknisiä ongelmia edelleen ilmenee, nauhoitteetkaan eivät mahdollista näiden ryhmien opetuksessa mukana pysymistä, vaan muitakin materiaalin tuottamistapoja on edelleen käytettävä.

Uskon vakaasti, että tuotantoluokan käyttö tehostuu koko ajan. Opettajat tulevat sinuiksi laitteiden kanssa ja oppituntinauhoitteista tulee jokapäiväisiä, luonteva osa opetusta.Ystävällisin terveisin Maarit

Maarit Tolonen
lehtori

Kainuun ammattiopisto -liikelaitos
KAO matkailuala / Snowpolis
Puh. 044 2944 508
maarit.tolonen@kao.fi
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI
www.kao.fi


Kainuun ammattiopisto, Kajaani auto-osasto

Koulutus on antanut laajan näkemyksen mahdollisuuksista hyödyntää tuotantoluokkaa. Näkemystä on karttunut, mutta teknistä osaamista omalta kohdalta toivoisin saada harjoittaa huomattavasti enemmän. Kouluttajakoulutus on haastava minulle, koska aikaisempaa kokemusta ja käytännön mahdollisuuksia en ole saanut kokeilla missään. Koulutuksen opettajat ja kurssilaiset ovat loistavasti avanneet tuotantoluokan käyttö mahdollisuuksia hyvien esimerkkien kautta.

Nykyisin työskentelen Kajaanin toimipisteessä, jossa tuotantoluokka on täydessä toimintavalmiudessa. Luokan laitteistoon käytöstä järjestimme koulutuksen, jossa laitteiden hallintaan ja tekniikkaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Koulutuksessa emme itsenäisesti harjoitelleet nauhoitteiden tekemistä ajan säästämiseksi. Olisi hyvin tarpeellista varata aikaa riittävästi tuotantoluokan teknisten laitteiden alkuharjoitteluun. Mikäli valmius ei ole tunnin pitäjän mielestä riittävä, voi nauhoite jopa jäädä tekemättä. Edellisessä tekstissä kirjoitin itsestäni.

Kajaanissa tuotantoluokka on sähköosaston ATK- luokassa, jossa nauhoitteet tulisi pystyä tekemään. Luokkia on yksi, joka on varustettu hyvillä atk- laitteilla. Meillä on jaksojärjestelmä ja tilat varataan osastojen kesken tarpeen mukaan. On kuitenkin vaikea suunnitella nauhoitteiden tekeminen atk-luokassa auto- ja pienkonetekniikan opetuksesta. Toki teoriaopetuksen suunnittelu onnistuu siten, että nauhoite onnistuu. Pyrkimyksenä olisi saada nauhoitteet työharjoituksista, joka tukisi teoriaopetusta.

Näkisin suureksi hyödyksi valmistaa nauhoitteita juuri teoriaopetuksen kehittämiseksi ja opetuksen sisällön muuttamiseksi siten, että teoriaopetukseen olisi näyttää käytännön esimerkki nauhoitteiden avulla. Tällä uskoisin olevan positiivista vaikutusta opiskelijoiden aktiivisuuteen teoriaopetuksessa. Lisäksi työsalissa käytännön harjoitteissa opiskelijoilla olisi selkeä kuva työn toteutuksesta, koska luokkaopetuksessa olisi nauhoitteiden avulla nähty tekninen työn suoritus. Kokisin tämän tärkeäksi opiskelijoiden tasapuolisuuden nimessä, jolloin kaikki varmasti näkisivät työsuorituksen. Nauhoitteita voisi kerrata tarpeen mukaan he, jotka ei sisäistä opetusta helposti tai haluavat vahvistaa osaamistaan.

Auto-osastolla nauhoitteet tulisi tehdä videokameralla työsalissa, tai pienempien laitteiden harjoitteet luokassa, jossa olisi tarvittavat työpöydät. Näin atk- luokka ei sovi tällaiseen nauhoitteiden valmistamiseen. Omakohtaista sitä ensimmäistä nauhoitteen tekoa odotan, milloin saan sen suunniteltua ja toteuttaa. En näkisi ongelmaksi valmistella teoriatuntia siten, että nauhoitteista olisi myös hyötyä niille, jotka tunnin haluaisi käydä uudestaan.

Jatkossa selvitän mahdollisuuden nauhoittaa opetustuokioita työsalissa, joita voin käyttää teoriaopetuksen tukena.
t, Kauko

Kauko Polvinen
Lehtori
Kainuun ammattiopisto
kauko.polvinen@kao.fi


Kainuun ammattiopisto, Kajaani, Liiketalous

Koulutus on herättänyt paljon ajatuksia tulevien opetustapahtumien suunnitteluun. Visuaalisen markkinoinnin osa-alueita olisi tuotantoluokalla mahdollista muuttaa virtuaaliseen muotoon. Etenkin lähipäiviltä poissaolleille opiskelijoille nauhoitteista olisi hyötyä. Esimerkiksi näyteikkunan rakentamisen havainnollistaminen tai mallinuken käsittely on suuri osa oppimista ja nauhoittaminen loisi paljon paremman oppimistuloksen niille, jotka eivät ole sitä lähipäivällä testaamassa.

Tuotantoluokkaan olen saanut oppilaitoksessamme parin tunnin pikaperehdytyksen. Omaan testaamiseen ei ole ikävä kyllä löytynyt resursseista tilaa. Tuotantoluokan varaustilanne ja fyysinen sijainti ovat estäneet tässä vaiheessa tarkemman testauksen ja käyttökokeilun. Tuotantoluokan sidonnaisuus tiettyyn paikkaan estää ainakin tässä vaiheessa oman opetuksen nauhoittamiset. Sen tulisi olla siirrettävissä helposti paikasta toiseen. Esim. näyteikkunaa on hankala viedä fyysisesti nauhoituslaitteiden läheisyyteen.

Jouluisin terveisin Miia
Miia Moilanen
kouluttaja
Kainuun ammattiopisto -liikelaitos
Aikuisopisto, Liiketalous
p. 044 797 0400
miia.moilanen@kao.fi
Ketunpolku 1
87100 Kajaani