Virtuaalimaailman opettelua Heinävedellä

Uuden lukio- ja yläkouluopettajan urani alussa syksyllä 2010 ihmettelin oman lukiomme yhden luokan hienoilta näyttäviä AV-välineitä. Koska minä en ollut ainut ihmettelijä useamman opettajan vaihduttua koulussamme vuoden 2010 kesällä, pyysimme Isoverstaalta opastusta laitteiden käytöstä. Saimme Tolvasen Harrin pitämään meille yhden iltapäivän esityksen siitä, mitä laitteillamme pystyy tekemään. Samalla Harri mainosti myös tulevia Isoverstaan koulutuksia. Olin aiemmassa elämässäni päässyt antamaan insinööriopiskelijoille etäopetusta ja työstänyt jonkun verran oppimateriaalia Moodleen, joten tarjottu koulutus tuntui houkuttelevalta. Toisaalta tiesin, että jos haluamme oikeasti hyödyntää virtuaaliluokkamme laitteistoa, niin jonkun on koulutukseen lähdettävä ja lukion atk-tukihenkilönä minun oli helppo kuvitella itseni sen jonkun paikalle.

Kevään 2011 kahdella ensimmäisellä kerralla koulutuksessa tuli vastaan osittain samoja asioita, joita Harrin pitämässä laitteiston ja ohjelmistojen esittelyssä oli käyty lävitse. Tämä ei kuitenkaan haitannut, koska kouluttajakoulutuksessa meidät pistettiin myös itse kokeilemaan virtuaaliluokan laitteistojen käyttöä. Pikaisessa esittelyssä ammattilaisen näyttämänä uusia asioita tuli niin paljon, että kaikkea ei voinut kerralla omaksua. Kun koulutuksessa samat asiat tulivat toiseen kertaan ja hieman pääsi itsekin kokeilemaan, niin alkoi saada käsityksen oppituntitallenteiden tekemisestä ja niiden tallentamisesta. Keväällä 2011 virtuaaliluokan laitteistojemme käyttö oli aika vaatimatonta. Toki dokumenttikameraa käytettiin suurimmalla osalla tunneista, mutta tuntitallenteita ja muita virtuaaliluokan mahdollisuuksia hyödynnettiin vain joillakin kursseilla englannin ja biologian opetuksessa.

Koulutuksemme jatkui syksyllä 2011. Tietojen ja taitojen karttuminen rohkaisi itseänikin tekemään opetuskokeiluja. Tosin ennen varsinaisia opetuskokeiluja sain ensin perehtyä hieman laitteiston toimintaan. Tietoliikenneoperaattorimme oli vaihtunut keväällä 2011 ja syyslukukauden alussa havaitsin, etteivät tuntitallenteet tai muutkaan tiedostot siirtyneet Isoverstaan arkistoihin. Onneksi Isoverstaan sivuilta löytyi valmiina tarvittavien tietoliikenneporttien lista operaattorille välitettäväksi. Kun palomuuriin järjestettiin meillä muutama tarpeellinen portti auki uuden operaattorimme taholta, niin tietoliikenne alkoi toimia.
Valmistin kouluttajakoulutuspäiväksi itseni opettamaan virtuaalisesti oppilaitani matematiikan tunnille. Tein tunnin teoriaosuudesta videotallenteen ja ohjeistin oppilaita katsomaan sen ennen kuin aloittavat tekemään asiaan liittyviä tehtäviä oppikirjasta. Toinen opetuskokeiluni liittyi matematiikan tukiopetukseen. Kun emme saaneet sovittua päiväaikaan tukiopetusaikaa, niin teimme siten, että pidin tukiopetuksen virtuaaliluokassa, josta välitin sen suoratoistona kotona oleville opiskelijoilleni. He, jotka asuivat lähellä koulua, voivat tulla seuraamaan tukiopetusta paikan päälle ja tehdä kysymykset livenä. Valitettavasti verkon kautta opetusta seuranneilla opiskelijoillani ei ollut mikrofoneja käytettävissään, joten he joutuivat tyytymään chat-palvelun kautta esitettyihin kysymyksiin. Tukiopetuksen jälkeen huomasin, että olin unohtanut laittaa opetusjaksoni tallentumaan tiedostoon. Niinpä opiskelijoiden poistuttua sain kerrata trigonometristen funktioiden ominaisuuksia yksinäni, kun tein videotallenteen niille opiskelijoille, jotka eivät päässeet seuraamaan tukiopetustani. Kerrottakoon pienenä vinkkinä opiskelijoiden palautteesta yksityiskohta: "Keskisormen käyttäminen jonkun yksityiskohdan näyttämiseen ei välttämättä ole paras mahdollinen tapa..."

Koulutuksessa meille tuli useampia esimerkkejä Moodlen käytöstä. Olihan sitä sitten itsekin yritettävä jotakin tehdä. Toisaalta olin jo keväällä 2011 lupaillut Anulle, että otan ainakin yhden kurssini ja muokkaan siitä Moodle-version. Onneksi Isovertaalta löytyy paljon valmiita Moodle-kurssien pohjia, joten aivan tyhjästä ei tarvinnut lähteä liikkeelle. Valitsin työstettäväksi kurssikseni lukion Fysiikka 1 -kurssin. Päivitin materiaalin vastaamaan tällä hetkellä käytössämme olevaa oppikirjaa. Lisäsin kurssiin muutamia kuvia, jotta kokonaisuus olisi houkuttelevamman näköinen. Koska viimeisellä koulutuskerralla kehuttiin myös voki-palvelujen käytön mahdollisuutta Moodlessa, niin tungin kurssille yhden puhuvan päänkin oppilaita ilahduttamaan. Aikaa verkkomateriaalin työstämiseen meni yllättävän paljon, mutta uuden asian opettelemiseen menee aina enemmän aikaa kuin tutun rutiinin toistamiseen.

Opettajakuntamme vaihtui osittain jälleen kesällä 2011, joten kouluttajakoulutuksesta oli hyötyä. Pidin uusille työkavereilleni koulun taksvärkkipäivänä virtuaaliluokkakoulutuksen, jotta hekin innostuisivat käyttämään laitteistoamme. Virtuaaliluokka laitteistoineen onkin saavuttanut puheviestinnän ja kielten opettajien suosion, koska siellä on helppo tehdä taltiointeja myöhempää arviointia varten. Lisäksi kolleegatkin ovat etäopetuskokeiluni innostamana alkaneet käyttää laitteistoa opetuksessaan. Heinävedellä osa opiskelijoista tulee pitkän matkan päästä bussilla. Jos lukujärjestykseen tulee vain yhden oppitunnin päivä, niin tietokoneen kautta annettu etäopetus tulee erittäin houkuttelevaksi. Toinen vaihtoehto olisi istua aamulla ja illalla tunti bussissa ja viettää omaa oppituntia lukuunottamatta päivä vapaa-ajan tiloissa.

Aurinkoisen pakkaspäivänä Heinävedellä helmikuussa 2012.
Veijo Honkonen
Heinäveden yläkoulu ja lukio